Úkoly pro nemocné 12.1.

Český jazyk

PS str. 53

Matematika

PS str. 30

MM str. 26 /pouze pro nemocné/

Čtení

Napsat a namalovat čtenářský deník

Prvouka

PS str. 24