Úkoly pro nemocné 9.12.

Český jazyk

PS str. 43

napsat od kamaráda přehled Rozdělení hlásek a naučit

Matematika

PS str. 14 cv. 1,2

Čtení

Čítanka str. 56,57