Úkoly pro nemocné 8.12.

Český jazyk

PS str. 43

Matematka

PS str. 13

Prověrka na + a – s přechodem přes 10

Čtení

Číst svoji knihu