Informace – konec výuky 18.11.

Ve středu, čtvrtek a v pátek jdeme na oběd v 11.55 hodin. Všichni končíme v 11.55 hodin. Takže, pokud si děti sami vyzvedáváte, budeme v 11.55 v šatně. Družinářka si družinové děti převezme v jídelně.