Informace 13.11.

  1. Omlouvám se, pokud Vám nešlo se připojit na dnešní povídání s rodiči, byla to moje chyba, neposlala jsem kód. Promiňte mně to. Pokud máte nějaké připomínky, klidně volejte.
  2. Přes víkend napíšu krátké hodnocení každému dítěti na mail.
  3. Pan ředitel Vám poslal dotazník, prosím, abyste ho vyplnili.
  4. Zapsala jsem do Bakalářů známku, která vychází Vašemu dítku ve čtvrtletí.

Po přihlášení do Bakalářů kliknout v levém sloupci na třetí odkaz shora – Klasifikace, ve stejném sloupci se rozbalí nabídka – kliknout na Průběžná klasifikace. Mezi názvem předmětu a průměrnou známkou za pololetí se zobrazí známka čtvrtletní. Pod názvem předmětu je případný komentář ke známce či k předmětu.

Mobilní aplikace:
V Bakalářích na telefonu lze čtvrtletní známku najít v záložce Známky – Podle předmětu – tam je vidět u každého předmětu průměr, čtvrtletní, počet známek. Poznámka se tady nezobrazuje.

5. Prosím, abyste informovali mě, já to pošlu pak paní družinářce, jestli Vaše dítě bude od středy navštěvovat družinu a čas, který bude v družině pobývat.

Žádáme rodiče, aby do pondělí 16. 11. 2020 zaslali zprávu třídním učitelům, zda bude jejich dítě navštěvovat školní družinu od 18. 11. 2020, abychom mohli zajistit chod školní družiny tak, aby se děti z jiných tříd nepotkávaly. Děkujeme. 
Níže prosím vyplňte, zda bude chodit dítě ráno do družiny a v kolik hodin přijde, odpoledne v kolik hodin si dítě vyzvednete.JMÉNO DÍTĚTE: …………………………………………..RÁNO:  OD……………hod.ODPOLEDNE: DO ……………….hod.