Úkoly na 12.11.

Český jazyk

PS str. 33

Matematika

PS str. 53

Čtení

Čtení vlastní knihy

VV

Udělat obrázek na výtvarnou soutěž: Vánoce