Úkoly na 9.11.

Etická výchova

Udělej někomu radost

TV

Český jazyk

PS str. 30

Každý den číst nahlas 30 minut a zapsat na konec Úkolníčku

Matematika

PS str. 49