Úkoly na 3.11.

Český jazyk

PS str. 27

Matematika

PS str. 41

MM str. 22

Čtení

Čítanka do str. 39

Prvouka

PS str. 10,11

úklid zahrady doma či u babičky