Výdej obědů

Všechny zdravím a posílám v příloze novou istrukci k výdeji obědů od 
příštího týdne. Důvodem je omezení kapacity jídelny na 100 lidí.

Pokud by chtěly chodit do jídelny děti na distační výuce, musí si oběd 
přihlásit, výdej bude na talíř v čase 13,00 – 13,15 v přízemí pro 6. – 
8. třídu, v 1. patře pro 9. třídu.