Prověrka z ČJ

Dneska jsme psali prověrku z ČJ na abecedu. Děti na ni měly celou hodinu. Musely si samy přečíst zadání, poradit si s tím. /trochu jsem jim zpočátku poradila a vysvětlila/ Samozřejmě, že dětem, které čtou s porozuměním to nedělalo potíže. Prověrka nebyla známkovaná, to věděly děti hned zpočátku. Některé práce byly tak dobré, že jsem je ohodnotila slovně. Magda, která neměla v prověrce ani jednu chybu dostala velikánskou jedničku. Moc šikovná a svědomitá dívka.

Děti si práci přinesou domů. Prosím, abyste se na práci společně podívali, děti ať vám povypráví jak pracovaly, jak uvažovaly. Zjistila jsem současně, kdo umí abecedu a kdo čte s porozuměním. Znovu tedy opakuji….číst, číst. Číst se naučí pouze čtením.