Úkoly pro nemocné 22.9.

Český jazyk

PS str. 11 dokončit

Čítanka str. 13 číst

M

PS str. 17

MM str. 4

Prvouka

PS str. 5 dokončit

Do sešitu Prvouka vypsat podzimní měsíce a naučit se je zpaměti /září, říjen, listopad/