Sběr papíru

Příští týden uděláme sběr papíru od středy do pátku. Je v našem zájmu, aby bylo papíru co nejvíce, při naplnění 3/4 kapacity kontejneru neplatíme 
dopravu. Uvidíme, co vyděláme. V minulých letech se 
z peněz za sběr papíru financovaly odměny za celoškolní soutěž Recyklace 
je legrace, kupovali jsme sedací vaky do čtenářského klubu, pálky na 
ping-pong, sportovní dresy, potřeby na výtvarku, florbalky, časopisy do 
hodin Aj, drobné odměny za soutěže apod. 

Ceny výkupu papíru šly dolu (bývávalo 2000,- Kč/t za „měkký“ papír, 
1400,- Kč/t za karton) – aktuálně 700,- Kč/t za běžný papír, karton 
odeberou zadarmo.

:-)