Úkoly pro nemocné 15.9.

Český jazyk

Učebnice str. 4 cv. 1 – ústně, je třeba, aby určili počet vět v textu, najdi třetí větu, najdi druhé slovo v páté větě, kolik slabik má druhé slovo ve třetí větě…….

Učebnice str. 5 cv. 5 – do sloupečků roztřiď slova podle počtu slabik – do domácího sešitu ČJ – D

Matematika

PS str. 11 -děti by měly samy vymyslet slovní úlohu, napsat příklad a znázornit na číselné ose

MM str.2

Čtení

str. 8

Prvouka

Zavést sešit na prvouku, malý – 513, nadepsat Prvouka, jméno, třída

Do sešitu by si děti měly napsat do pravého rohu datum, na další řádek policie 158,hasiči 150, záchranka 155. A měly by se to děti naučit zpaměti.

Jinak jsme v PS nedělali nic.