Čtení

Dneska jsem několika dětem napsala do notýsku, aby se zlepšily ve čtení. Čtení nás brzdí. Děti by měly plynule číst a rozumět čtenému. Chápu, že nechodily půl roku do školy, ale bylo na vás, abyste s dětmi četli. Číst se naučí jenom hlasitým čtením. Prosím vás proto, abyste s dětmi každý den četli. Pokud to stále nejde, vraťte se ke Slabikáři. Dobré je také čtené zpívat. Záměrně protahovat čtené slabiky. Čtěte s dětmi současně. Střídejte se s dětmi ve čtení. Ve třídě jsou velké rozdíly mezi dětmi. Některé děti už čtou jako dospělí. Opět vás prosím, věnujte čtení velkou pozornost, dobré čtení je předpoklad pro úspěch v jiných předmětech.