Dnešní den 3.9. – postřehy

Pár slov k dnešnímu dni. První hodinu jsme měli češtinu. Chválím hodně dětí. Uměly, krásně četly. Našli se ale tací, kteří se neuměli podepsat. Přestože jsem vás prosila, abyste s dětmi doma podpis nacvičili a zopakovali. Opět vás tedy prosím, abyste zopakovali podpis. Druhá hodina byla o poznání lepší, měli jsme matematiku. Děti matematika víc baví, děti pracovaly samostatně a bez chyb. Byla jsem spokojená. Při čtení jsme četli pouze krátkou básničku, všechny děti jsem si nestačila poslechnout, ale ti, kteří četli, četli bezvadně. Zítra budeme pokračovat. Celkově hodnotím dnešní den nad očekávání dobře. Pevně věřím, že se to bude jenom zlepšovat.