3.9.2020

1. Prosím, aby si děti, které dnes neměly sešity ve škole, si je nadepsaly doma samy.

2. Prosím, abyste znovu vyplnili tiskopis s nabídkou kroužků. Poslala jsem vám zpět tiskopisy už vyplněné. Prosím, abyste mně nové vyplněné tiskopisy zítra poslali.

3. Známky budu psát pouze do Bakalářů.

4. Ve čtvrtek a v pátek budeme část hodiny čtení věnovat psaní v písance. Prosím, aby děti písanku nosily do školy.

5. V pondělí pojedeme na výlet do Makova do záchranné stanice zvířat. Sejdeme se v pondělí ve třídě. Děti půjdou do třídy v botách. V 8 hodin odjedeme autobusem s panem Lomem. S sebou: buřty nebo svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku, igelitový pytlík / na případné blinkání/. Děti mají vstupné placené, peníze nepotřebují. Vrátíme se okolo 12 hodiny. Pokud se někomu dělá v autobusu špatně, dejte mu prášek.