Informace

Vážení a milí. Dneska píšu poslední příspěvek v tomto školním roce. V pátek ať si děti přinesou desky na vysvědčení, ať přijdou v botách do třídy. V 8 hodin se půjdeme ven vyfotit, pak rozdám vysvědčení a jde se na prázdniny. Konec bude cca v půl deváté.

Rok uplynul jako voda. Dovolte mně, abych vám všem poděkovala za vstřícnost, uznání a pomoc. Ve všech předmětech jsme učivo dokončili. Samozřejmě vám všem za to patří dík. Nechte děti v červenci odpočinout. Ať vypnou, zaslouží si to. Začněte pomalu v srpnu nějaké to opakování. Na prázdniny jsem učení nikdy nedávala. Letošní rok ovšem dělám výjimku. Stáhla jsem nějaké věci z netu. Samozřejmě to není povinné, ale pro ty, komu by se nechtělo nic vymýšlet je to inspirující. Všechny vás srdečně zdravím, užijte si pospolu dny volna, opatrujte se a doufám, že se v září všichni zase sejdeme.