Informace 6.5.2020

Jsem velmi zklamaná z toho, jak MŠMT vyřešilo opětovný návrat dětí do školy. Děti se budou pohybovat pouze ve velké škole /pro prvňáky neznámé a nové prostředí/, budou ve třídách smíšených s dětmi z jiných tříd/prvňáci např. s páťáky/, děti budou plnit úkoly, které já jim z domova pošlu a hlídat je budou při plnění úkolů asistentky /pro prvňáky neznámé tváře/. Hrozně mě mrzí, že nebudu se svými dětmi. V podstatě půjde o hlídání dětí při plnění úkolů od „své“ učitelky. Napadlo mě, že pokud mě pan ředitel nepovolá k plnění jiných úkolů, že bych se s dětmi setkala /max. 15 dětí/ a mohli bychom jít někam do přírody, opekli bychom si buřty, popovídali, možná i něco přečetli a vypočetli. Záleží to na tom, kolik dětí „zbyde“ a nepůjde do školy. Pokud by všichni šli do školy, byla by moje nabídka bezpředmětná. Uvidím, podle toho, kolik dětí se přihlásí od toho 25.5.