5.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 88

Písanka str. 14

Matematika

PS str. 37 – procvičování sčítání a odčítání do 15, pozor na obtížnější zápis u cv. 2. Vysvětlit dětem, že jde o příklad stejný jako běžný příklad, jen se mění výsledek /součet,rozdíl/ je vlevo /první/ a pak následuje číslo, které je prvním sčítancem/sčítání/ nebo menšencem/odčítání/ a až poslední je druhý sčítanec /sčítání/ nebo menšitel /odčítání/. Pojmy sčítanec součet, menšenec, menšitel, rozdíl nemusí děti umět. Pokud si šikovní pojmy zapamatují, o to lépe. Ale není to nutné. Pokud budete mít nejasnosti, volejte.

Hudební výchova

Poslech a zpěv oblíbených písní.