Informace od p. ředitele 4.5.

1.

Toto je kopie zprávy určené pro: všichni rodiče:

Vážení rodiče.
Posílám vám slíbené informace o tom, jak bude probíhat hodnocení vašich dětí v 2. pololetí tohoto školního roku.
Najdete je pod tímto odkazem:
https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=2422

Martin Punčochář

2.

Toto je kopie zprávy určené pro: rodiče: třída 1.B:

Vážení rodiče.

Koncem května by mělo dojít k otevření školy pro děti z prvního stupně. Bude ještě záležet na posouzení situace epidemiology. Připravujeme se na to, ale nyní vám nemůžeme říci přesné podmínky, za kterých se vaše děti budou moci do školy chodit. V každém případě nebude docházka povinná, bude záležet na vašem rozhodnutí. Nepůjde o normální výuku, děti budou plnit úkoly zadávané přes Bakaláře, pomáhat jim budou učitelé nebo asistentky.

Některé děti nebudou moci do školy chodit, aby neohrozily samy sebe nebo své blízké. Přesné podmínky zatím neznáme, byly nám slíbeny do konce dubna. Budeme vás o nich informovat na našich webových stránkách i přes Bakaláře. Začátkem května budeme zjišťovat zájem o docházku vašich dětí do školy, abychom se na ni dokázali dobře připravit.

Moc vám děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme pevné nervy a hlavně to zdraví.

Martin Punčochář

3.

Toto je kopie zprávy určené pro: všichni rodiče:

Vážení rodiče.

Posíláme vám informace o otevření školy pro žáky 1. stupně a 9. tříd. Pod tímto odkazem na našich webových stránkách najdete pokyny, které jsou závazné pro případný pobyt vašich dětí ve škole, a také to, jak je přihlásit. Prostudujte prosím tyto pokyny pozorně a zvažte podle toho účast vašeho dítěte.

https://www.zsvolyne.cz/otevreni%2Dskoly%2Dpro%2Dzaky%2D1%2Dstupne%2Da%2D9%2Dtrid/d-2428

Prosím o potvrzení účasti i ty předběžně přihlášené.

Čestné prohlášení (vyplněné a podepsané) je nutné přinést při nástupu do školy.