29.4.2020 – úkoly

Český jazyk a Pracovní činnosti

Povinná je pouze první stránka další dvě stránky se týkají pracovních činností a jsou nepovinné.

Matematika

PS str. 34

Nová látka – příklady typu 12+3

Výklad

Číslo 12 si děti rozloží na desítku a jednotky, tedy na 10 a 2. Nejdříve sečtou jednotky, tedy 2+3 a teprve pak přičtou desítku. Tedy 2+3+10.

cv.1 Na číselné ose vybarví děti desítku zeleně, červeně číslo, které vzniklo rozdělením na desítky a jednotky a pak teprve modře znázorní číslo, které se má přičíst. Pozor! Je nutné, aby děti uměly čísla sečíst a rozdělit i ve tvaru obráceném, tedy 3+12. Pokud byste měli nějaké nejasnosti, volejte, pište. Ráda vysvětlím.