Informace

Pašijový týden

Modré pondělí – pro děti a studenty začínaly jarní prázdniny

Šedivé úterý – hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny

Škaredá středa – připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek, vymetaly se saze z komína, tím se vyhnaly zlé síly, kdo se tento den škaredil a mračil, mračil se celý rok

Zelený čtvrtek – název dostal podle Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení, jedla se jen zelená strava / špenát, zelí, šťovík, kopřiva /,aby byl člověk zdravý celý rok, umlknou zvony / odlétají do Říma /, chodí se řehtat

Velký pátek – den byl ve znamení smutku nad smrtí Ježíše Krista, výzdoba kostelů je chudá, bez květin a svící, otevíraly se poklady ve skalách

Bílá sobota – před východem slunce se novým koštětem vymetl dům, aby se v něm nedržel hmyz, hospodyně pekly beránka, mazanec, muži pletli pomlázky a děvčata barvila vajíčka

Boží hod velikonoční – zvony se vracejí z Říma, Ježíš Kristus vstal z mrtvých, v kostele se světily velikonoční pokrmy / beránek, mazanec, chléb, vejce, víno /,hospodář nosil na zahradu a pole kousek mazance, aby měl hojnost ovoce, obilí a vody

Pondělí velikonoční – chlapci s pomlázkami šlehají děvčata, za odměnu dostanou malovaná vejce,stuhy, dárečky