Spolek rodičů

Prosím o urychlené zaplacení 120 Kč na Spolek rodičů. Poprosila jsem i Kačenku M. a Nelinku, aby zašly za chybějícími žáky a peníze mně přinesly. Prosím, abyste na to dohlédli.