Archiv pro den: 16. 1. 2020

Čtení

Co dělat, když dítěti čtení nejde.

Často se stává, že s dítětem každý den čtete a druhý den dítě přijde ze školy a dostane dvojku. Mám obavy, že dítě ztratí motivaci, číst ho nebaví, nechce.

 1. vraťte se do ŽA
 2. čtěte s dítětem několikrát za odpoledne, pouze krátkou dobu
 3. střídejte se ve čtení, jednou ty, jednou já, pak spolu
 4. ve Slabikáři nečtěte celou stránku, vyberte si pouze kousek, nebo si připraví něco z ŽA, dítě mě ve škole bude informovat, že trénovalo pouze kousek textu
 5. chvalte dítě i za drobné úspěchy
 6. dítě ať si ukazuje při čtení prstem

Jak přispívat k podpoře čtení

Většina dětí čte už doma knížky. Mě to velice těší. Stále byste měli dítě ve čtení podporovat a upevňovat. Úspěchem bude, když si dítě samo bude vyhledávat knížky a od čtení ho nebudete moct odtrhnout. 🙂

 1. Založte doma dítěti svoji knihovničku.
 2. Ať čte knížky s velkými písmeny, časopisy, komiksy. Prostě to, co ho baví.
 3. Čtěte s dětmi společně. Rychlost samozřejmě musíte přizpůsobit dítěti.
 4. Střídejte se ve čtení. Jednou já, jednou ty. Střídejte se třeba po větách.
 5. Klidně s dětmi založte tzv. čtenářský deník. Dítě ať si zapíše do deníku obtížná slova, namaluje obrázek. Z časopisu může vystřihovat a lepit do deníku to, co se mu líbí. Možností máte mnoho.
 6. Hrajte s dětmi různé hry. Např. napište zpřeházená písmena ve slovech, dítě z písmen utvoří slovo. A zpřeházená písmena napíše dítě, luštěte vy. Napište na papír krátké příkazy, dítě si je přečte a splní. Např.Udělej deset dřepů. Nebo. Napište větu, rozstříhejte a dítě ji správně složí. Určitě i vy vymyslíte spoustu hříček, které podpoří čtenářskou dovednost dětí.
 7. Dneska jsme soutěžili při čtení textu, děti vám to vysvětlí jak, moc je to bavilo a všichni dávali pozor a každý chtěl tu dvakrát podtrženou jedničku.

Byla bych nerada, abyste moje doporučení brali jako nějaké „komandování“. Píšu to proto, že čtení je předpoklad pro úspěch ve všech dalších předmětech. A proto je cílem nás všech naučit dítě správně číst a hlavně, aby děti četly s radostí, a aby jim čtení přinášelo uspokojení.