Diktát

Dneska jsme psali diktát poněkud odlišný než předešlé. Rozmístila jsem po třídě kartičky se slovy tiskace napsanými. Děti jsem rozdělila do skupin. Musely se samy domluvit, kdo bude kartičky hledat /mohl pouze jeden/. Kdo hledal, našel kartičku, přečetl a šel do lavice, kde dané slovo dětem nadiktoval. U dětí to mělo velký úspěch, bavilo je to, byly skoro samé jedničky. Občas se k takovému diktátu budeme vracet.