Informace

V první řadě rozhodně musím pochválit vás, rodiče. Vzkazy jsou moc pěkné, děti se na vzkazy těší. Jste velmi kreativní, vzkaz napsaný na srdíčku složeném do harmoniky je obdivuhodný. 🙂

Prosím, abyste dětem kontrolovali denně notýsky. Dnes poměrně hodně dětí nemělo úkol z MM, který měly zapsaný v notýsku. Z toho usuzuji, že jim nikdo do notýsku nekoukl.

Dnešní čtení vět a slov s dvojhláskami AU, OU bylo dost náročné. Mnoha dětem to nejde, místo AU čtou pouze U. Prosím, abyste dohlédli na to, aby děti denně četly a napište jim nějaká slova s dvojhláskami, aby si čtení dvojhlásek upevnily.