Matematika

Dneska jsme psali prověrku na opakování. Dopadla dobře. Myslím si, že děti probranou látku zvládají. Zvládly to i děti, které dlouhodobě chyběly. Pokud jste nahlédli do PS z matematiky, je tam spoustu příkladů s rámečky. Aby děti uměly rychle rámeček doplnit, musí umět počítat do pěti zpaměti. Dneska jsme v závěru hodiny rámečky dělali a děti se moc vylepšily. Všichni to sice ještě neumí, ale posun tu určitě je. Oni prostě musí vědět, že když jim zadáte čísla 5,3,2, že patří k sobě a měli by umět vytvořit všechny příklady na sčítání i odčítání. Zítra si napíšeme prověrku na sčítání a odčítání do 5. Zatím mohou s prsty, ale snažte se prsty eliminovat. 🙂