Informace

V pracovní sešitu z M jsme se potýkali s příklady na str. 58, zítra nás čekají podobné příklady na str. 60. Jsou to rovnice, pojem nepoužívám. Do rámečku děti doplní číslo tak, že znají spoje na sčítání a odčítání zpaměti. Pokud spoje zpaměti neznají, musí zkoušet postupně čísla od nuly do pěti, které z čísel se do rámečku hodí a příklad je pravdivý. Tímto chci vypíchnout, jak je důležité, aby děti uměly sčítat a odčítat zpaměti.