26.11.

ČJ

Slabikář str. 8

Písanka str. 27

M PS do str. 59 tvořit slovní úlohy, znázornit na číselné ose, napsat příklad, napsat řešení do červeného rámečku