15.11.

ČJ

Slabikář str.4 Zatím nemusí číst věty. Vysvětlím v pondělí.

Písanka další stránka – psaní slabik

Psát diktáty na psaní slabik – na cvičný papír – ne do sešitu na diktáty

M

PS str. 50

Stále procvičovat + a – do 5