Informace

  1. Při čtení by už děti měly číst celou slabiku vcelku. Pokud to ještě někomu nejde, ať si stále slabiku hláskuje a pak ji teprve přečte najednou. Pod slabikami děláme obloučky, aby děti věděly, že se slabika čte vcelku.
  2. Dneska jsme měli problém při TV. Děti o přestávce měly sedět v šatně, já jsem šla ošetřit jednu dívenku do ředitelny. Když jsem přišla zpět, některé děti neuposlechly a byly v tělocvičně, lezly po nářadí. Hrozně jsem se zlobila. Chtěla jsem hodinu TV ukončit. Prosím i vás , rodiče, abyste dětem domluvili, v tělocvičně mohou být pouze pod dozorem učitele. Mám strach, aby se jim tam nic nestalo. Moc děkuji.
  3. V pondělí máme projektový den. Učit se nebudeme. Děti budou potřebovat jenom penál, věci na VV a PČ / ty mají ve škole/. S paní učitelkou Pelechovou budou péct svatomartinské rohlíčky, mohou si přinést i zástěrku nebo kuchařskou čepici.
  4. Jako třída jsme se zapojili do projektu Krabice od bot. Budeme připravovat dvě krabice, které naplníme dárky pro děti z dětských domovů. Prosím vás proto, abyste dětem s přípravou pomohli. Bližší informace ještě dodám.