8.11.

ČJ ŽA str. 42

Psaní slabiky s písmenem s – celou stránku

M PS str. 45,46 a z fialového velkého PS napsat číslice 3,4,5. Nulu nepište, zatím jsme ji nedělali.