7.10.

ČJ ŽA str.23, psaní str. 34, 35 – 3 řádky

M str. 25,26 nic doma nedodělávat- máme rozdělané cvičení s kočičkou

VV na výtvarnou výchovu některým dětem chybějí barvy, kelímky….

Seznamy věcí na VV jste dostali, stále jsou na webu. Prosím, doplňte chybějící věci. Sami pak své děti stresujete, když jim něco chybí. Jsou smutné, nemohou pracovat a dneska jsem přišla na to, že jeden žák, kterému chyběl kelímek, místo vody používal své sliny.