3.10.

ŽA str.21, nic jiného jsme nestihli kvůli focení, vystřihnout písmenko o, 0

Psaní str.31, 32, 4 řádky ze str. 33 – víc ne, prosím

M PS str. 23 – pokud to děti nemají – nedopisujte

Čtení čísel 1 – 10, které číslo je před, za, číselná řada vpřed, vzad

Prvouka až do stránky, kde je cesta do školy a dokreslení semaforů a značek. Pracujte podle instrukcí dole pod obrázky.

Fotografování. Děti byly moc hodné a ukázněné. Sám pan fotograf se divil a nabádal je, aby alespoň trochu zlobily. Takovéhle nabádání se zase „nelíbilo“ mně.:)