19.9.2019

19.9.2019

ČJ ŽA str. 13 – doplňovat mřížky, číst řady čísel, dělali jsme to ve škole několikrát, děti by to měly umět. Rozhodně písmena do mřížek nedopisovat! Pouze vkládat vystřižená písmena. Vystřižená písmena by si děti měly umět samy složit na kopičku a zandat do přihrádky v deskách. Také jim stále dávejte diktát písmen. Už jsem popisovala dříve. Dneska už několik dětí písmenka neumělo.

Psaní str. 19, 20 – písemný úkol ze psaní nemají, všechno jsme stihli ve škole

M PS str. 14 – byla to opakovací stránka, všem dětem to docela šlo, myslím si, že všichni pochopili větší, menší, rovná se

Prvouka – úvodní stránka – děti měly namalovat školu a vybarvit cestičky, kudy se děti dostanou do šatny….. Některé děti Prvouku neměly, prosím, aby si to dodělaly doma. Vybarvování cestiček se mně vůbec nelíbilo, bylo to pro děti nečitelné /chyba autorů učebnice – se vší úctou/. Proto si s tím nedělejte starosti. Sami uvidíte.

Informace:

  1. Děti dneska přinesly domů lísteček s číslem účtu a částkou, kterou byste měli zaplatit za účast na daném kroužku. Některé děti dostaly dva lístečky. Je to podle počtu kroužků, do kterých se přihlásily.
  2. Každý den se setkávám s nedostatečnou vybaveností dětí, chybí učebnice, víčka, bloky….Prosím, abyste to dali všechno do pořádku, hrozně mě to zdržuje při hodinách. Neustále něco hledáme, většinou nenajdeme. Seznam věcí jste dostávali, stále visí na webu, prosím, abyste to překontrolovali.
  3. Zítra se neučíme, celý den bude probíhat ve znamení her, kdy všechny aktivity budou zakončeny pasování prvňáků na školáky.
  4. Do školy ať si děti vezmou pouze penál s pastelkami,tužku, fixy a svačinu.
  5. Nechte děti, ať vám samy řeknou co budeme zítra dělat. Měly by to vědět a samostatně to popsat. Říkali jsme si o tom.
  6. Celkově se zlepšili i kluci v chování, dneska dostal dokonce jeden pochvalu. Snažil se moc, i když mu to dalo hodně práce. Ale mě to těší. Máme tam ještě nějaké povídálky, ale myslím si, že si to časem sedne.