12.9.

ŽA str. 8 povídat,

Psaní – tentokrát nic nedopisovat, pouze sami děti ať kreslí na volný papír

M str. 9 – dokreslit vpravo kruhy podle vzoru

Zítra by už všichni měli mít cvičební úbor, půjdeme do tělocvičny.