10.9.2019

ŽA str. 6, pojmenovat obrázky a slovo rozdělit na slabiky a určovat délku slabik, mají pod obrázkem tečky / krátká slabika/ a čárky / dlouhá slabika/. Ať vám ukážou jak jsme to dělali ve škole.

Psaní str. 9 – uvolnění ruky, závitnice od středu točená vlevo a vpravo

M str. 7 – vybarvování určitého počtu prvků

Chování – dneska jsem nebyla spokojená, dvě děti se o přestávce praly, někteří chodí i při hodině po třídě za paní asistentkou, při procházce některé děti neuměly držet skupinu, utíkaly mně. Prosím, abyste mně pomohli a vysvětlili jim, že se mě pořád musí držet a pokud si potřebují odběhnout, musím o tom vědět. Také na děti doma apelujte, aby se snažily na WC chodit pouze o přestávce.