6.9.2019

Omlouvám se, že píšu až teď, ale o víkendu jsem byla mimo dosah netu. Děti měly za úkol pohovořit s vámi o str. 4 v ŽA a v psaní měly za úkol str. 4 Míchala maminka kašičku. Jde pouze o uvolnění zápěstí. Klidně jim dejte noviny nebo balící papír a děti ať tam dělají kruhy o různé velikosti. Z matematiky jsme dělali str. 4 v pracovním sešitu. Jde o poznávání číslic 1-5, vytváření souborů o daném počtu prvků, číselná řada 1-5. Děti by měly umět čísla 1-5, asi 2 děti číslice ještě neumí. Jde o pouhé opakování. Prosím, abyste znalost číslic docvičili. Co se týče chování, děti poměrně rychle pochopily pravidla, která musejí dodržovat. Jsou výjimky, které ještě tápou, ale myslím si, že je to jen otázka času, kdy pravidla budou dodržovat všichni.