Vlastivěda

Minulou hodinu jsme začali probírat dějepisnou část z vlastivědy. Překvapilo mě, jak to děti bavilo. Dneska jsme pokračovali a děti opět byly nadšené, pravěk je pohltil. Byla bych ráda, kdyby si na pátek děti přinesly nějaké oblečení, týkající se pravěku. Mohou si přinést i nějaké oblázky, na které bychom při vlastivědě malovali. Prostě bychom si na ten pravěk trochu zahráli. Zítra to s dětmi ještě proberu, ale myslím si, že budou nadšené. Samozřejmě, není to povinné, nic neshánějte. Vystačíme pouze s tím, co máte k dispozici doma. Mohou si přinést i encyklopedie, kde budou vyhledávat něco o pravěku.