Skloňování

Příští týden napíšeme prověrku na skloňování podstatných jmen. Zadám dětem podstatné jméno a děti ho vyskloňují v jednotném i množném čísle. Podstatná jména to budou jasná, srozumitelná. Myslím tím, že jim nebudu dávat pomnožná, hromadná atd.