Pravěk

Včerejší hodina „pravěku“ se nám moc líbila. Děkuji rodičům za poskytnuté kožešiny, kosti, knihy, kameny … Nestačili jsme udělat všechno naplánované. Děti byly ukázněné, myslím si, že si to užily. Přemlouvaly mě, abychom příští hodinu dodělali nedodělané. Zvážím to a možná se na chvíli ještě k pravěku ještě vrátíme. Nakonec jsem došla k závěru, že učivo, které učím nerada /dějepis/ není zase tak špatné učit. I mně se to líbilo. Fotky dám během víkendu.