Pády

Děti měly více než týden, aby se zpaměti naučily všechny pády. Měly to mít zapsané v notýsku. Dneska jsem jim dala prověrku. Měly pouze vypsat všech sedm pádů jak jdou za sebou. Zjistila jsem, že se mnozí vůbec neučí a rodiče nekontrolují notýsky a přípravu dětí do školy. Pády jsou obtížná látka, je třeba, aby tomu porozuměly. Pokud nebudeme společnými silami na děti apelovat, nebudou děti odměněny úspěchem. Prosím, abyste na děti dohlédli.