Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS do str.28
  • M PS do str. 57
  • Čtení do str. 44
  • Vlastivěda PS do str.16, učebnice do str.29, poznámky ze sešitu opsat od spolužáků

Úkoly jsou zadané až do pátku.