Shrnutí třídní schůzky

 • 21.12. v 17 hodin vás učitelé ZŠ zvou na zpívání u vánočního stromu.
 • 21.12 končí výuka ve 11.25 a budeme mít celý den třídní besídku. Děti ať se domluví s kamarády a vymění si dárek. Stromeček slíbili Křížovi, za což jim moc děkuji. Samozřejmě si děti mohou přinést čaj, cukroví.
 • Mobily o přestávce jsou opět dovoleny, děti slíbily, že je nebudou zneužívat, raději si hrají s míčem.
 • Gumovací pera mohou používat, ale lepší jsou pera klasická. Děti ať škrtají jednou čarou. Gumovací pera nás zdržují a může dojít jejich používáním k nedorozumění.
 • Třídní důvěrnice se pokusí získat pro třídu koberec.
 • Při polední hodině se budou rodiče snažit, aby děti raději chodily do čítárny.
 • Výsledné známky nedávám podle průměru, cením snahu dítěte, zájem o předmět. Prosím rodiče, aby dohlíželi na děti, jestli píšou opravy, aby s nimi hovořili o tom, co ve škole dělaly, nahlíželi jim do sešitů…
 • Ve vlastivědě je spoustu informací, některé záměrně vynechávám /měřítko map…/.
 • 12.12. v 16 hodin bych vás všechny chtěla pozvat na malé sezení do naší třídy spojené s vánočním tvořením. Můžete si přinést cukroví, uvařím vám kávu, čaj. Jde spíš o malé vánoční popovídání si společně s dětmi. Prosím, přineste si vlnu na bambulku. Ostatní věci dodám. Samozřejmě srdečně zveme mezi nás i pana Křišťana. Spoléhám na paní Grabmullerovou, která mu snad pozvání vyřídí.
 • Ve třídě se ztrácejí věci, nedávejte dětem věci cenné, peníze.
 • Promluvím s paní učitelkou Chumovou ohledně přírodovědy. Rodiče by chtěli, aby bylo za čtvrtletí více známek, aby se výsledná známka nedělala pouze z jedné známky, aby prověrku psaly děti z učiva, které mají zapsané v sešitech.