Vyúčtování výletu

autobus 7998 Kč za všechny – 47 dětí

Vstupy: 1350 Kč m.vosk. fig.

                1350 Kč m. útrpného práva

                2700 Kč zámek

                2080 Kč grafit. doly

Vybráno celkem 27 krát 500 Kč

13 500 -7 480 – 4617 = 1403

1403 : 27= 51 Kč

Budu dětem vracet 50 Kč.

Prosím, abyste mé počty překontrolovali a v případě nesrovnalostí se mně ozvali. Doklady jsem odevzdala do kanceláře paní Švehlové.