Stěhování

Tento týden bych chtěla s dětmi naskládat věci do krabic a příští týden bychom se přestěhovali do velké školy. Proto vás prosím, pokud máte nějaké pěkné velké krabice s uchy, půjčte nám je. Jsem předběžně domluvená s některými rodiči. Moc děkuji paní Smolové, která mě krabicemi předzásobila. Také si děti mohou odnést věci na TV, VV, PČ domů. Dejte jim nějaké igelitové tašky, aby se jim to dobře neslo. Nemusí to odnést všechno najednou, ale v pátek bych chtěla, aby tam už nic neměly. Bačkory, blok,penál, pracovní list z ČJ, matematické minutovky, učebnice ČJ, sešit na ČJ a M budeme stále potřebovat.