Matematika

Dneska jsme psali podruhé prověrku na sčítání a odčítání do 1000 zpaměti. Dopadla ještě hůř než v pátek. Vím, že je to těžké, ale děti by měly tyto příklady umět počítat zpaměti. Prosím, abyste to s dětmi doma stále procvičovali. Nedávám jim příklady s přechodem přes základ 100.