Informace

Ve čtvrtek bude prověrka na násobilku 3. Děti musí umět všechny čtyři spoje. Dva na násobení a dva na dělení.

Vyúčtování výletu má paní Hejduková, můžete nahlédnout. Autobus stál 5500 Kč a vstup stál 2640 Kč. Zbylo 760 Kč, proto na kino budu vybírat jen 10 Kč s zbytek doplatím z výletu.

Na výlet do Prahy vybírám 500 Kč.