Poděkování

Chtěla bych poděkovat paní Havránkové a paní učitelce Švehlové za pomoc, kterou mně na výletě do Plzně poskytly. Byly mně opravdu oporou.