Úkoly pro chybějící

  • M PS str.48 cv. 1 pouze promyslet, uděláme ve škole společně, cv. 2 str. 48 nedělat, udělat str. 49 a 50
  • ČJ PS str. 10 cv. 1
  • Čtení do str. 93
  • Psaní s S š Š L D